Apa kota-kota Rusia yang pernah diganti namanya?

Kota mana di Rusia yang pernah diganti namanya? Ustinov-Izhevsk Kuibyshev-Samara Vyatka-Kirov Yekaterinburg-Sverdlovsk Andropov-Rybinsk Dzaudzhikau-Ordzhonikidze-Vladikavkaz Leningrad-St. Petersburg Tsaritsyn-Stalingrad-Volgograd-Sverdlovsk Andropov-Rybinsk Dzaudzhikau-Ordzhonikidze-Vladikavkaz Leningrad-St. Petersburg Tsaritsyn-Stalingrad-Volgograd Novinin-Tver Krasnodar-Yekyater-Tver Krasnodar-Yekyater-It dari kota-kota besar di Rusia. Ke kota-kota berganti nama di atas: Aleksandrovsk ...