dinamai kicauan

nyanyian dinamo Kemuliaan untuk klub tersayang kami! KAMI SELALU DENGAN ANDA! Ooooooh tepuk-tepuk-tepuk ini DYNAMO !!!! tepuk-tepuk-tepuk Mulia untuk klub tersayang kita! bertepuk tangan KAMI SELALU DENGAN ANDA! Kami percaya hanya 1 tim untuk tidak ...